Skip to main content

Materiaal & downloads

Inleiding

De jaarcirkel geeft de mogelijkheid om samen met de kinderen vast te leggen welke feesten de kinderen in de groep gedurende het jaar vieren of andere viermomenten. De feesten die zij persoonlijk vieren zoals de verjaardag, de feesten die zij met de groep en/of de school vieren en de feesten die zij van thuis uit vieren en die samenhangen met hun culturele achtergrond. Het is mogelijk te kijken welke feesten met de zonkalender samenhangen en welke feesten met de maankalender. Feesten die een maankalender kennen, hebben geen vaste datum waarop gevierd wordt. Weten de kinderen waarom dat zo is?

De cirkel kan gekleurd worden in de kleuren die de kinderen verbinden met het betreffende seizoen. Het is ook mogelijk om symbooltjes in de cirkel te tekenen die iets van het feest of het seizoen vertellen. Maak er met elkaar een kalender van waar het hele jaar plezier aan beleefd kan worden.

Het A4 formaat leent zich ervoor om kinderen individueel een kalender te laten maken en het A3 formaat is geschikt om met de hele groep een kalender te maken. Het hele jaar kan worden gevolgd wat en wanneer gevierd wordt. Met de kinderen kan gesproken worden hoe het is om in een bepaald seizoen jarig te zijn. Hoe is dat voor de andere feesten?  

Jaarcircel A4.pdf

Jaarcircel A3.pdf