Skip to main content

Privacy

Je kunt de kopij voor de website aanbieden door een mail met tekst en/of document(en) te sturen via het formulier op deze website. Wij gaan er vanuit dat je er zelf zorg voor draagt dat het materiaal voldoet aan de eisen van de wet op de privacy. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de afzender. Het materiaal dat toegezonden wordt, zal met zorg behandeld worden. De beslissing van wat geplaatst wordt, ligt bij vitaalleren.nl